Powodzenie, szczęśliwość i strumień pomyślności są wynikiem mistrzowskiego opanowania umysłu.

.
Umysł istnieje, aby służyć duszy, lecz umysł jest również rozległym mechanizmem ze swoimi własnymi cechami i własnym impetem. Gdy umysł jest zestrojony z duszą, wtedy dostrzegana jest każda myśl powołana do życia przez intelekt, a działania podejmowane są w klarowny i realny sposób. Gdy umysł jest pełen nieuświadomionych emocji, projekcji, intencji i przywiązań, wtedy dana myśl postrzegana jest jako coś innego niż jest. Ta zamaskowana myśl staje się podstawą wielu fałszywych osądów i bezowocnych wysiłków.Joga Kundalini wyróżnia trzy aspekty funkcjonalne umysłu:

Umysł Negatywny (ochraniający) służy przetrwaniu. Reaguje, ochrania oraz wyszukuje potencjalne niebezpieczeństwa.Jest wyczulony na ból, oraz osłania nas przed siłami, które mogą coś zakłócać lub niszczyć.

Umysł Pozytywny (ekspansywny) poszukuje przyjemności, spełnienia oraz tego jak możemy wykorzystywać rzeczy w naszym doświadczaniu. Jest konstruktywny, podejmujący ryzyko i aktywny.

Umysł Neutralny (medytacyjny) jest umysłem, który bez przywiązania ocenia i szacuje rzeczy w relacji do naszego celu i rzeczywistości. Neutralny umysł obserwuje działania Umysłu Negatywnego jak i Pozytywnego, oraz ocenia oba w relacji do naszej Wyższej Jaźni. Każda myśl jest filtrowana przez Negatywny, Pozytywny i Neutralny umysł. Te Aspekty umysłu są różnie rozwinięte u różnych osób. Niektórzy ludzie mają silniej rozwinięty umysł negatywny, albo pozytywny albo neutralny. Gdy wszystkie trzy są mocne i zrównoważone, jest to oświecony umysł. Jest on giętki i twórczy oraz zdolny do odzwierciedlenia wyjątkowości duszy.

Medytacja jest procesem kontrolowania i przekraczania fal umysłu, pozwalającym na przepływ promienności z duszy. Medytacja jest dla każdego. Wykorzystuje ona wrodzony układ samo-odczuwania, umysł i ciało. Medytacja kreuje komunikację pomiędzy nami a naszym umysłem, oraz pomiędzy naszym umysłem a naszym ciałem. Medytacja jest sztuką przełamywania nawyków i oczyszczenia umysłu, aby zajął się codziennymi sprawami.

Celem medytacji jest oczyszczenie podświadomego umysłu i dostrojenie umysłu do wizji duszy. Jest to mentalny prysznic dla usunięcia złych myśli. Medytacja pozwala transformować myśl na trzy sposoby; negatywnym, pozytywnym i neutralnym umysłem. Umysł negatywny pozwala myśli odejść, odrzuca myśl.

Umysł pozytywny akceptuje myśl, wzmacnia ją poprzez skupienie i koncentrację.

Medytacja w ciszy. Cisza uczyni Was świadomi wielu doznań w umyśle. Pozwala ona podświadomości się oczyścić. Obserwowanie oddechu w ciszy, albo obserwowanie wszelkich doznań w ciele jest bardzo łagodzące, nie usuwa jednak najgłębszych znamion odciśniętych na podświadomości.

Medytacja z mantrą pracuje z górnym podniebieniem jamy ustnej, które kontroluje autonomiczny układ nerwowy oraz pulsowanie mózgu i układu limbicznego.

Medytacja w ciszy jest częścią trzyczłonowego zespołu: cisza, dźwięk i anahat („niewzbudzony dzwięk” serca). Cisza przebudza, do tego, co znajduje się w podświadomości. Mantra przekształca zawartość podświadomości. Poprzez użycie mantry i rytmu możesz się zlać w anahat. Każda cząstka w osobie medytującej zaczyna wibrować jak jedna.

Punkt skupienia w trakcie medytacji: Jest kilka różnych punktów, na których skupiamy wzrok podczas medytacji, w zależności od tego, które z meridianów i części mózgu mają być pobudzone.

Punkt między brwiami (trzecie oko) – pobudzana jest przysadka i rozwija się intuicja.

Czubek nosa – pobudza gruczoł szyszynki oraz płaty czołowe mózgu. We wzorcach mózgu utworzone zostają one ścieżki energii.

Czubek brody (ośrodek księżycowy) – działanie wyciszające, daje jasny obraz własnej osoby.

Czakra korony (szczyt głowy) – pobudza szyszynkę i ośrodek energii w czakrze korony.