Tak jak wszystkie rzeki kończą swój bieg w oceanie, tak wszystkie formy jogi kończą się podniesieniem Kundalini, twórczego potencjału istoty ludzkiej. (Yogi Bhajan)

Joga Kundalini.

Co to jest joga?

Joga jest procesem odkrywania siebie i tego kim i czym jesteśmy. Joga jest połączeniem świadomości indywidualnej jednostki ze Świadomością Najwyższą i Świadomością Nieskończoności. Świadomość indywidualna w czakrze serca może być uwolniona i może połaczyć się ze Świadomością kosmiczną w wyniku uwolnienia energii Kundalini.

W ciągu kilku tysięcy lat wykształciło się wiele szkół jogi, co tak naprawdę oznacza istnienie wielu technik osiągnięcia tego samego celu. Wszystkie szkoły jogi mając na celu połączenie świadomości jednostki ze Świadomością Najwyższą, pracowały nad "obudzeniem" kreatywnej energii Kosmosu zwanej Kundalini..

Co to jest kundalini?

Kundalini w ludzkim ciele "drzemie" uśpiona u podstawy kręgosłupa, miejsce to zwane jest pierwszą czakrą ciała energetycznego - Muladhara.

W trakcie praktyki jogi energia ta jest stopniowo pobudzana i kierowana do góry wzdłuż kręgosłupa, a dokładniej wzdłuż środkowego kanału ciała energetycznego zwanego Shushumna. Kundalini podąża wzdłuż Shushumny do miejsca, które w ciele fizycznym jest gruczołem szyszynki w środkowej części mózgu. Na tym poziomie osiągnięcie świadomości jest procesem chemicznym. Proces ten opisany jest w klasycznych podręcznikach jogi, mistycznym językiem w Wedach i Upanishadach, lub przekazywany uczniowi bezpośrednio przez nauczyciela.

Yogi Bhajan podkreślał, że aby stać się pełnym, prawdziwym człowiekiem należy świadomie pracować nad obudzeniem i podniesieniem Kundalini, która reprezentuje w człowieku twórczą inteligencję, miłość i niezmienną prawdę.